Akademik Kadro

Prof. Dr. Murat TONBUL

 

Doç. Dr. Aliye Yıldırım GÜZELANT

 

Dr. Öğr. Üyesi Faik Alper AKSOY

 

Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ

 

Öğr. Gör. Göksel GÜVEN

 

Öğr. Gör. Işılay KILIÇASLAN