Akademik Kadro

Prof. Dr. Murat TONBUL

 

Doç. Dr. Aliye Yıldırım GÜZELANT

 

Dr. Öğr. Üyesi Faik Alper AKSOY

 

Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ

 

Öğr. Gör. Göksel GÜVEN

 

Öğr. Gör. Işılay KILIÇASLAN

 

Öğr. Gör. Uğur YILDIRIM