Çalışma Alanları

Hemşirelik bölümünden mezun olanlar; kamu hastanesi, özel hastane, sağlık ocağı, dispanser, AÇSAP merkezleri, VSD, cüzam-lepra savaş dispanserleri, KETEM (Kanser Erken Teşhis-Tarama Merkezi), acil sağlık hizmetleri istasyonu, il ambulans servisi komuta kontrol merkezi, toplum sağlığı merkezi, aile hekimliği birimi, sağlık merkezi, kurum tabiplikler,  okul sağlığı hemşireliği,  iş sağlığı hemşireliği, huzurevi hemşireliği, yaşlı-bakım merkezi hemşireliği, rehabilitasyon merkezi hemşireliği, evde bakım merkezi, ayaktan tanı-tedavi merkezleri, tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik, sağlık kabini,  ADSM, diş hastaneleri ve diş tedavi merkezlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca bağımsız olarak, sağlık kabini açma yetkisi bulunmaktadır.