Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler

Hemşirelik bölümünü tercih ederek, sektörde Hemşire olarak çalışmak isteyenlerin;

• Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyo ekonomik ayrım yapmayan,

• Ekip çalışması ruhuna sahip,

• Mesleki etik ilkelerine sahip, 

• Sorumluluk sahibi, planlı ve organize olmayı bilen, zamanı iyi kullanan,

• Sabırlı ve soğukkanlı,

• Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, 

• Seri ve hızlı hareket edebilen,

• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,

• Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş,

• İletişim becerileri güçlü,

• Fen bilimlerinde başarılı kişiler olması gerekmektedir.