Bölümün Amacı

Sosyal Hizmet, toplumda özellikle dezavantajlı bireylerin, ailelerin, yaşadıkları sorunları azaltan, sosyal işlevselliklerini yerine getirebilmeleri için gerekli toplumsal koşulları geliştiren bir çalışma alanıdır. Bu bölümün mezunlarından, yaşamın kalitesini azaltan çeşitli problemlere eğilmeleri beklenmektedir. Bölüm, sosyal hizmet veren başta kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki ihtiyaca yönelik nitelikli Sosyal Hizmet Uzmanları yetiştirmeyi ve toplumda iyilik halini geliştirmeyi hedeflemektedir.