Meslekte İlerleme

Sosyal Hizmet lisans programı mezunları, lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanları, belirli bir alanda uzmanlaşabilecekleri gibi, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilmektedir.